Svetelná reklama Sanas

Dodávka a montáž svetelného boxu a svetelnej výstrčky. 

Teší nás, že túto reklamu sme vyrábali pre slovenského výrobcu.

Späť